top of page
JIJK_Gedragsspecialist_Therapeut_Oirschot_Onderwijs_02

Onderwijs

logo-JIJK.png

 Welkom

Onderwijs

Welkom leerkracht, Intern begeleider of directielid.

Zoekt u een antwoord op een gedragsvraag op 

✔️Leerling-,

✔️Leerkracht-,

✔️Groeps-,

✔️of Teamniveau?

Dan bent u bij Jij In Je Kracht (JIJK) aan het juiste adres. JIJK kan op scholen op diverse manieren worden ingezet; altijd vanuit uw hulpvraag, steeds gericht op versterking van sociaal emotionele ontwikkeling en verbetering van gedrag.

Voor kind, leerkracht en team gaat JIJK verder waar anderen afhaken. 

Met passie en doorzettingsvermogen werkt JIJK onvoorwaardelijk aan het vergroten van (zelf)vertrouwen en leer-kracht. 

Diensten onderwijs

Krachtig
Onderwijs

Gedragsvragen

We hebben er allemaal mee te maken; leerlingen die zo hard “HELP” schreeuwen, dat zowel de leerkracht als de ouders, en ook het Management Team het even niet meer weten. Schoolweigering, grensovertredend-, zelfbepalend- of terugtrekkend gedrag zijn altijd een signaal van een onderliggende uitdaging/probleem/

onmacht. 

 

Samen met kind, ouder, en school ontdekken wat dit signaal zegt, is één van mijn kwaliteiten.  Daarna komen we in afstemming tot de juiste interventie om zo welbevinden en ontwikkeling weer op gang te brengen. 

In de klas is de leerkracht de spil tot verandering, thuis is dat de ouder. Door als team samen te werken en de aanpak op elkaar af te stemmen, vergroten en versnellen we de kans op succes. Vanuit openheid en transparantie tussen alle partijen ontstaat veiligheid en van daaruit kan het kind weer gaan groeien in (zelf)vertrouwen.

Vanuit die stabiele basis zal fysieke, sociale en/of cognitieve ontwikkeling op gang komen en het kind, de ouder en de leerkracht weer in hun kracht zetten.

 

Gelukkig is het huidige onderwijssysteem voor ongeveer 80% van de leerlingen en leerkrachten min of meer passend. Maar soms heeft een school te maken met een groep of team waar het maar niet lukt om een veilige, positieve, ontwikkelingsgerichte groepssfeer te bereiken. Ook dan kan ik meekijken en -denken in oplossingen, coaching en/of training.

Logo_jijk_onderwijs05.jpg
Logo_jijk_onderwijs06.jpg

Passend
Onderwijs

Uitdagingen

Passend Onderwijs vraagt scholen om sinds 1 augustus 2015 een passende onderwijsplek te vinden voor elk kind. Een geweldig idee. Leerlingen laten samenleven in een omgeving waar "anders zijn" de norm is. Zo is onderwijs bedoeld. Kinderen zien en horen in hun individuele kracht, die ze kunnen inzetten in onze maatschappij.Scholen worstelen hier nog mee, zoekend naar wat zij wel en niet kunnen bieden.

Corona

De corona-pandemie brengt naast grotere sociale en cognitieve verschillen, ook nieuwe uitdagingen met zich mee, die vragen om herbezinning en vernieuwing in het onderwijs, om zo kansengelijkheid te vergroten. Dit vraagt om nieuwe inzichten, lef en vertrouwen in de leer-kracht van leerlingen. Bij mij bent u aan het goede adres.

U kunt me inzetten vanuit NPO-gelden of brainport-gelden, maar ook vanuit duurzame inzetbaarheid en lichte, dan wel zware ondersteuningsmiddelen.

Heeft u een hulpvraag? Neem contact met me op voor een passend aanbod of vrijblijvende offerte.

xxxxxxx

Logo_jijk_onderwijs07_Karin_Verkooijen_Gedragsspecialist_Therapeut.jpg
bottom of page